Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nasze jednostki

Powiatowe jednostki oświatowe

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
05-800 Pruszków ul. Kościuszki 38
tel/fax 022 758-63-73, 022 758-75-44
strona internetowa: https://kosciuch-pruszkow.edupage.org/
e-mail: szkola@kosciuch.pruszkow.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Daszyńskiego 6
tel. 022 758-77-35, fax 022 758-77-35
strona internetowa: www.zan.pruszkow.pl
e-mail: sekretariat@zan.pruszkow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
05-804 Pruszków, ul. Gomulińskiego 2
tel. (022) 758-89-63, fax (022) 758-89-64
strona internetowa: www.zsoispruszkow.pl
e-mail: sekretariat@zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Promyka 24/26
tel. 022 728-86-54, 728-27-58, fax 022 758-66-75
strona internetowa: www.zsnr1-pruszkow.com
e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie
05 – 820 Piastow, ul. Namysłowskiego 11
te /fax 022 723 – 65 – 85
strona internetowa: www.nansen.edu.pl
e-mail: sekretariat@nansen.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego
05-800 Pruszków ul. Wapienna 2
tel. 022 758-80-19, fax 022 758-80-19
strona internetowa: www.soswpruszkow.edupage.org
e-mail: sekretariat@sosw.pruszkow.pl

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Gomulińskiego 4
tel/fax 0-22 758-22-91
strona internetowa: www.mospruszkow.pl
e-mail: mospruszkow@o2.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
05-800 Pruszkowie, ul. T. Kościuszki 41
tel/fax 0-22 758-81-28
strona internetowa: www.mdkpruszkow.pl
e-mail: sekretariat@mdkpruszkow.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Gomulińskiego 2
tel/fax 0-22 758-68-29
strona internetowa: www.pruszkowporadnia.pl
e-mail: kontakt@pruszkowporadnia.pl

 

Zdrowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie:
www.szpitalnawrzesinie.pl

 

Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4
Centrala  (22) 758 63 78  lub 758 60 54, 758 60 55  wew. 201

 • Izba Przyjęć tel. całodobowy:   (22)  758 89 26 
 • Dział Anestezjologii
 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Oddział Neonatologiczny
 • Oddział Chirurgii Ogólnej

Diagnostyka:

Laboratorium analityczne

Diagnostyka obrazowa:

 • RTG,
 • USG,
 • mammografia

Pracownie:

 • badań urodynamicznych
 • badań endoskopowych
 • badań spirometrycznych
 • badań wysiłkowych
 • badań Holtera EKG i RR
 • badań EKG
 • badań echokardiografii

Poradnie Specjalistyczne Przyszpitalne ul. Armii Krajowej 2/4
telefon 22 758 60 54

 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób sutka
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
  Poradnie Specjalistyczne ul. Drzymały 19/21 
  telefon: 22 758 60 24
  22 758 63 04
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Dział fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

  Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Armii Krajowej 2/4
  telefon 22 415 12 21
  Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, ul. Andrzeja 23
  telefon: (22) 758 67 14

Muzeum

Muzeum Dulag 121
05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8a
tel. 022 758 86 63, kom. 696-591-295, fax: (22) 728-92-47
strona internetowa: www.dulag121.pl
e-mail: dulag@dulag121.pl

Biblioteka

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza – powiatowa i miejska biblioteka publiczna
Wypożyczalnia główna
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 13
tel. 22 758 86 09
strona internetowa: www.biblioteka.pruszkow.pl

Bezpieczeństwo

Komenda Powiatowa Policji
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 8
tel. 022 604-62-13, fax 022 604-62-07
strona internetowa: kpppruszkow.policja.waw.pl
e-mail: kpppruszkow@policja.waw.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
05-800 Pruszków, ul. Staszica 4
tel. 022 758 72 16, fax 022 758 72 16 wew. 102 – kancelaria
tel. 022 758 62 52, fax 22 759 84 25 – Stanowisko Kierowania KP PSP
strona internetowa: kppsp-pruszkow.mojbip.pl
e-mail: pruszkow@mazowsze.straz.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
05-800 Pruszków, ul. Staszica 4
tel.022 490-99-07, fax: 022 490-99-08
e-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl

Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
tel./fax 022 758 75 26, 022 758 84 25, 798 498 471
strona internetowa: www.pruszkow.psse.waw.pl
e-mail: pruszkow@psse.waw.pl

Pozostałe

Powiatowy Urząd Pracy
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 (wejście C)
tel. 022 770-20-20, fax 022 770-20-21
strona internetowa: puppruszkow.pl
e-mail sekretariat@puppruszkow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30 (wejście C)
tel. 022 738-15-01, fax 022 738-15-06
strona internetowa: www.pcpr.pruszkow.pl
e-mail: pcpr@pcpr.pruszkow.pl

Punkt Kancelaryjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 19/21
tel. 022 720 00 57
czynne: pon-śr 10:30-15:00, czw 10:30-16:00, pt 10:30-14:00
strona internetowa: www.pcpr.powiat-grodziski.pl (zakładka: zadania powiatowego zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności)
e-mail: biuro@pcpr.grodzisk.pl

Zespół Ośrodków Wsparcia: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
05-820 Piastów, ul. Ks. J. Popiełuszki 24
tel. 022 753-45-56, fax 022 723-39-05
strona internetowa: www.zowpiastow.pl
e-mail: kontakt@zowpiastow.pl

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
05-840 Brwinów, Czubin 13
tel/fax 022 729 51 27, 022 729 63 57
strona internetowa: www.dpsczubin.com.pl
e-mail: dpsczubin@vp.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Ochota
ul. Sękocińska 8, 02-313 Warszawa
www.warszawaochota.wku.wp.mil.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst