Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Muzeum Dulag 121

Muzeum Dulag 121 powstało w październiku 2010 r. na terenie zabytkowego kompleksu dawnych Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie, gdzie od 6 VIII 1944 r. do 16 I 1945 r. mieścił się niemiecki obóz przejściowy Durchgangslager 121 (Dulag 121) przeznaczony dla cywilnej ludności Warszawy wysiedlonej podczas Powstania Warszawskiego i tuż po jego zakończeniu. Do obozu trafiło – według niektórych szacunków – nawet 650 tysięcy warszawiaków i mieszkańców miejscowości podwarszawskich, którzy z Pruszkowa wywożeni byli do obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej oraz do gospodarstw na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wielu z nich uratowano od wywózki dzięki akcji pomocowej zorganizowanej przez polskie organizacje, środowiska zawodowe i mieszkańców Pruszkowa i okolicznych miejscowości, gdzie wypędzonym udzielano także schronienia, pomocy medycznej i żywnościowej. Misją Muzeum jest zbieranie informacji, popularyzowanie wiedzy i pielęgnowanie pamięci o losach wypędzonych oraz ofiarności i poświęceniu tych, którzy udzielali im pomocy.

IMG_3171Historia

Ekspozycja Muzeum w nowoczesny, multimedialny sposób prezentuje historie obozu przejściowego Dulag 121. Jej stałym elementem są nagrania z relacjami byłych więźniów oraz osób pomagających w obozie, a także reprodukcje historycznych fotografii, listów i dokumentów oraz autentyczne pamiątki i przedmioty, składające się na opowieść o problemach codziennego życia w nieludzkich warunkach obozu. Towarzyszy im historyczny komentarz przedstawiający dzieje obozu Durchgangslager 121 w szerszym społecznym i politycznym kontekście obejmującym okres od wybuchu Powstania Warszawskiego, aż do czasu powrotu do stolicy warszawiaków wywiezionych na teren Generalnego Gubernatorstwa oraz w głąb III Rzeszy. Na antresoli Muzeum prezentowana jest również makieta obozu przedstawiająca w skali 1:160 jego teren wraz z obozowymi zabudowaniami oraz okalającym je układem torowisk, które udało się odtworzyć na podstawie archiwalnych fotografii, dokumentacji konserwatorskiej oraz relacji świadków.

Pamięć

Od 2011 roku w Muzeum Dulag 121 powstaje archiwum ustnych i pisemnych świadectw dotyczących obozu w Pruszkowie, które sukcesywnie pojawiają się na stronie internetowej Muzeum. Jego dopełnieniem jest „Lista Pamięci” – internetowy projekt  mający na celu upamiętnienie wszystkich osób, które znalazły się w obozie przejściowym w Pruszkowie w czasie jego istnienia, zarówno wypędzonych warszawiaków, jak i osoby, które niosły im pomoc, udzielając materialnego, medycznego, bądź duchowego wsparcia. Od 2011 roku dzięki ankietom, kwerendom i rozmowom ze świadkami historii, udało się wpisać na Listę kilkanaście tysięcy osób. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy przeżyli gehennę obozu, bądź posiadają informacje na temat osób , które trafiły do Dulagu 121 lub niosły  pomoc więźniom o kontakt mailowy, bądź telefoniczny z Muzeum Dulag 121. Lista Pamięci dostępna jest na stronie internetowej Muzeum: www.dulag121.pl.

KolegiataEdukacja

Edukacja oraz popularyzacja wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży należy do najważniejszych zadań Muzeum Dulag 121. Bogata oferta edukacyjna przygotowana z myślą o szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmuje lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, spacery edukacyjne, gry terenowe, konkursy oraz pokazy filmowe. Zajęcia dostosowane są do wieku i wrażliwości uczniów, a prowadzone są z wykorzystaniem multimedialnych środków oraz metod dydaktycznych wymagających od uczestników aktywnego udziału w lekcjach.

Dwa razy w tygodniu w siedzibie Muzeum odbywają się także bezpłatne zajęcia dla najmłodszych: w każdy wtorek w godz. 15-17 Klub Bardzo Młodego Historyka, zaś w każdą środę w godz. 16-18 Klub Młodego Historyka. Podczas gier, zabaw i prezentacji staramy się zainteresować dzieci historią, pobudzić ich wyobraźnię oraz chęć poznawania dziejów najbliższej okolicy oraz zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 udziału w zajęciach Klubu Bardzo Młodego Historyka oraz starsze, w wieku od 13 do 15 lat na zajęcia Klubu Młodego Historyka.

MakietaKultura

Obok działalności wystawienniczej i edukacyjnej muzeum pełni także rolę lokalnego centrum kultury, miejsca spotkań oraz otwartej wymiany myśli. Regularnie odbywają się w nim wystawy, koncerty, wykłady, pokazy filmów, wieczory wspomnieniowe, a także spotkania z historykami, pisarzami oraz artystami, również w ramach obchodów rocznicowych oraz cyklicznych imprez ogólnopolskich, takich jak Festiwal Nauki czy Noc Muzeów. Stałym punktem działalności programowej Muzeum są cykle spotkań: poświęcone kluczowym wydarzeniom z historii Polski oraz Europy, a także biografiom zasłużonych Polaków „Karty Historii”; genealogiczne „Nasze Korzenie” oraz dedykowana historiom kresowym „Pamięć Kresów”.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy 3 Maja 8A we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem poniedziałków.

Godziny otwarcia:
– wtorek, środa: 9.00 – 17.00
– czwartek: 12.00 – 19.00
– piątek: 9.00 – 16.00
– sobota: 12.00 – 17.00
– niedziela: 11.00 -16.00

Ceny biletów:
Bilet ulgowy: 4 zł (młodzież szkolna, studenci, osoby po 65 roku życia, kombatanci)
Bilet normalny: 6 zł
Bilet rodzinny: 6 zł (tylko w niedziele)
Wstęp bezpłatny: we wtorki (nie dotyczy grup zorganizowanych)
Dzieci do lat 7 i kombatanci zwolnieni z opłat.

Więcej informacji o Muzeum oraz aktualnych wydarzeniach na stronie internetowej: www.dulag121.pl oraz profilu facebookowym: https://www.facebook.com/dulag121

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst