Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Lasy

Powierzchnia lasów w powiecie pruszkowskim wynosi łącznie 2 747 ha, z czego lasy Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 2 064 ha (tj. 8,36 % powierzchni powiatu), 683 ha stanowią lasy nie będące własnością Skarbu Państwa (tj. 2,77% powierzchni powiatu).
Lasy państwowe zajmują 8,36 % powierzchni powiatu, z czego:
– w gminie Brwinów jest 15,4% ogólnej powierzchni lasów państwowych,

las

las

– w gminie Michałowice 10%,
– w gminie Nadarzyn 45,6%,
– w gminie Raszyn 29%.

Lasy niepaństwowe stanowią 2,77% powierzchni powiatu. Rozmieszczenie lasów w powiecie pruszkowskim, na terenach nie stanowiących własności Państwa jest następujące:
– gmina Brwinów 208 ha, 30,4% ogólnej powierzchni lasów niepaństwowych
– gmina Michałowice 56 ha, 8,2% ogólnej pow. lasów niepaństwowych
– gmina Nadarzyn 357 ha, 52,3% ogólnej pow. lasów niepaństwowych
– gmina Raszyn 62 ha, 9,1% ogólnej pow. lasów nie państwowych

las

las

Rozmieszczenie lasów na terenie powiatu pruszkowskiego jest nierównomierne, tereny zielone znajdują się w większości w jego południowo-wschodniej części.

Lasy w większości porośnięte są sosną, w domieszce z brzozą i dębem. Nielicznie występują lite drzewostany dębowe i olszowe. Z roślin chronionych w lasach występują widłak i sasanka. W lasach spotkać można dzika, sarnę i zająca.

Informacje są przygotowane na podstawie opracowanego w roku 2007 na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego przez firmę AQUAGEO – Michał Fic „Regionalnego Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty – PROGRAM UTRATA”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst