Zarządzenia, polecenia i inne dokumenty

Polecenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności opiekuńczej

Publikujemy polecenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca w sprawie zawieszenia stacjonarnej działalności opiekuńczej.

Polecenie Wojewody Mazowieckiego 11.03.2020 r.

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

Publikujemy Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 92 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego.

Zarządzenie Nr 92 Wojewody Mazowieckiego