Informacje o pracy urzędu

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego od poniedziałku, 12 października

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań w kraju na COVID-19 informujemy, że od poniedziałku, 12 października wszystkie sprawy w urzędzie będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę. Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku tylko umówione osoby.
 • Wchodząc do urzędu należy zbadać temperaturę, założyć maseczkę i zdezynfekować ręce, w tym celu przy wejściach ustawiono urządzenia do pomiaru temperatury, które przypominają o obowiązku noszenia maseczek oraz dezynfekcji rąk.
 •  Na wizytę można umówić się:
– poprzez elektroniczny system rezerwacji : przejdź do rezerwacji
– Wydział Obsługi Mieszkańców realizuje wizyty po uprzednim umówieniu się drogą elektroniczną: przejdź do rezerwacji
– telefonicznie
 • W celu dostarczenia dokumentów prosimy korzystać z wrzutni, które funkcjonują od strony ulicy Drzymały .
Można do nich wrzucać dokumenty kierowane do:
 • Kancelarii Ogólnej
 • Wydziału Architektury
 • Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, które nie wymagają potwierdzenia przyjęcia.
Dokumenty można wrzucać w:
 1. poniedziałek, środę w godzinach 7:30-17:30
 2. wtorek, czwartek 7:30-15.30
 3. piątek 7:30-13:30

Wrzutnie opróżnianie są kilka razy w ciągu dnia, a następnie dokumenty są rejestrowane w Starostwie.
Dokumenty o dużych gabarytach można zostawić w przedsionku do wejścia A, od ulicy Drzymały – po umówieniu telefonicznym.

Oddzielna wrzutnia znajduje się też przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wejście C do budynku Starostwa Powiatowego, od ulicy Drzymały), można w niej umieszczać dokumenty skierowane do PCPR. Będziemy bardzo wdzięczni za dołączenie do dokumentów Państwa numeru telefonu/adresu e-mail – ułatwi to urzędnikom kontakt z Państwem.
Dziękujemy!

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych dróg kontaktu:

 • adres skrzynki na E-PUAP: przejdź do E-PUAP
   Faktury elektroniczne: numer GLN Powiatu: 5907758706008
 • e-Urząd Starostwa Powiatowego w Pruszkowie: przejdź do strony
 • zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, rejestracji pojazdu, innych czynności można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW: przejdź do skrzynki PWPW
 12.10.2020

 

 

Wszystkie niezbędne kontakty do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo poniżej:

Wydział Obsługi Mieszkańców
Telefony

 1. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

kancelaria – 22 738 14 00

rejestracja pojazdów:

 • odbiór dowodów rejestracyjnych – 22 738 15 95, 22 738 15 86
 • rejestracja do 3 pojazdów – 22 738 15 95, 22 738 15 31
 • rejestracja powyżej 3 pojazdów (firmy) – 22 738 15 30

komunikacja@powiat.pruszkow.pl

prawa jazdy –  22 738 15 38

prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl

 1. Filia w Nadarzynie
 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy – 22 739 73 44

komunikacja@nadarzyn.pl

 1. Filia w Raszynie
 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy – 22 701 79 32

komunikacja@raszyn.pl

Rejestracja pojazdów i prawa jazdy

 Informujemy, że uruchamiamy nowy system rezerwacji wizyt w urzędzie (system rezerwacji nie obejmuje filii w Nadarzynie i w Raszynie). Od 5 czerwca 2020 r. ustalenie terminu wizyty będzie możliwe za pośrednictwem Systemu Kolejkowego dostępnego na naszej stronie – zakładka Mieszkańcy – Zarezerwuj wizytę.

Od ww. daty umawianie wizyt w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będzie możliwe.

Dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPWprzejdź do skrzynki PWPW
Dokumenty załączane do zawiadomień należy przesyłać wyłącznie w formacie pdf (złożenie dokumentów w innym formacie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku).
Złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu za pośrednictwem ww. skrzynki eliminuje konieczność dodatkowej wizyty w urzędzie.

Uwaga:
Do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną nie należy załączać skanów dokumentów stanowiących załączniki do wniosków.
Zachęcamy do korzystania z Poradnika Interesanta – przejdź do Poradnika Interesanta umieszczonego na naszej stronie internetowej zawierającego w kartach usług informacje o wymaganych załącznikach do wniosku oraz wzory wypełnionych wniosków. Stwierdzenie braków w dokumentach w dniu wizyty, ze względu na ściśle zaplanowany harmonogram wizyt, może spowodować konieczność ponownego umawiania się w innym terminie.

Paszporty

Terenowy punkt paszportowy w Pruszkowie wznowił pracę od dnia 18 maja 2020 roku.

Godziny obsługi:

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek – czwartek 8:30 – 15:00

piątek 8:30 – 13:00

tel. 22 738 – 14 – 82; 22 738 – 14 – 43.

Wskazane jest posiadanie potwierdzenia wniesienia opłaty paszportowej:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 

Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków i ograniczone możliwości kadrowe, czas załatwienia poszczególnych spraw uległ wydłużeniu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Składanie wniosków o wydanie wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej

W celu otrzymania wypisu z rejestru gruntów/ wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej należy wypełnić formularz EGIB – aby pobrać druk kliknij tutaj.

Formularz EGIB należy złożyć wybierając jedną z poniższych form :

– za pośrednictwem platformy ePUAP (instrukcję złożenia wniosku przez ePUAP można pobrać tutaj)

– wrzucając wniosek do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem A do urzędu od strony ulicy Drzymały w godzinach pracy urzędu

– wysłanie wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej

– wysłanie skanu wniosku na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl  oraz dostarczenie oryginału wniosku za pomocą jednej z w/w form

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosków (pełnomocnictwa oraz inne dokumenty upoważniające do reprezentowania właściciela) należy składać w oryginałach bądź kopiach poświadczonych notarialnie.

Informację o wysokości opłaty oraz dane do przelewu otrzymają Państwo na podany we wniosku adres e-mail po zarejestrowaniu wniosku.

Opłaty za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych, zwykłym przelewem lub w kasie urzędu.

W przypadku zadeklarowania we wniosku (pkt. 13 formularza EGIB) odbioru osobistego w siedzibie organu pracownik urzędu skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu umówienia wizyty w urzędzie oraz ustalenia formy wniesienia opłaty za dokumenty (przelew lub opłata w kasie urzędu w dniu odbioru dokumentów).

Dokumenty w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej zostaną przesłane drogą pocztową na podany we wniosku adres po otrzymaniu oryginału wniosku ( w przypadku wysłania skanu wniosku na adres e-mail ) oraz po zaksięgowaniu opłaty.

Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłane są w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do rozpakowania pliku zostanie przekazane telefonicznie.


geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl,
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl,
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Preferowany sposób przesyłania wniosków: za pomocą poczty, e-PUAP, e-usług lub wrzutni znajdujących się przed budynkiem Starostwa.
Wnioski są rozpatrywane w określonym przez Kpa terminie. Przygotowane przez wydział dokumenty zostaną przesłane pocztą na wskazany przez interesanta adres korespondencyjny. Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanego dokumentu mailem.

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów, uzgodnienia ZUD, wnioski rozpatruje p. Agnieszka Wawrzyniak, mail: agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zamówieniami publicznymi na platformie zakupowej OpenNexus, wnioski rozpatruje p. Andrzej Leszczyński, mail: zima@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 98 lub 602 393 644

w zakresie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej, wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji CITES wnioski rozpatruje p. Joanna Zaręba, mail: joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych ze spółkami wodnymi, emisją gazów i pyłów, polami elektromagnetycznymi, hałasem wnioski rozpatruje Aleksandra Piątek, mail: aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl,  tel. 22 738 15 52

w zakresie wydawania zaświadczeń o lasach wnioski rozpatrują
p. Tomasz Jankowski, mail: 
tomasz.jankowski@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 14 57

p. Aleksandra Piątek,  mail: aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 52

w zakresie spraw związanych z odpadami wnioski rozpatruje p. Agata Olek, mail: agata.olek@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 42

w zakresie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej wnioski rozpatruje p. Joanna Zaręba, mail: joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z gospodarką leśną oraz  w/w spraw informacji udziela naczelnik wydziału Klaudia Bryk, mail: klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 41 lub 795 542 141

Wydział Architektury
tel. 22 738 15 60, 22 738 15 61
architektura@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zdrowia
tel. 22 738 14 06
joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl

Geolog Powiatowy
geolog@powiat.pruszkow.pl
kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl
Kamila Sikorska – 22 738 14 79

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
infrastruktura@powiat.pruszkow.pl
Paweł Kostrzewski – 660 564 300
Andrzej Kutyński – 604 051 483
Zdzisław Pakieła – 692 445 338
Karol Świt – 795 530 554

Biuro Zarządu
tel.  22 738 14 08
biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna
tel. 22 738 14 63
npp@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Karolina Mąkal – Kierownik – 22 738 14 70
zamówienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Wydział Finansów
Marek Michalak – Naczelnik – 22 738 14 61
marek.michalak@powiat.pruszkow.pl
Izabela Jabłońska – Zastępca naczelnika 22 738 14 27
izabela.jablonska@powiat.pruszkow.pl

Wydział Edukacji
tel. 738 14 40
edukacja@powiat.pruszkow.pl

Zespół Komunikacji Zewnętrznej
Agnieszka Kuruliszwili  – Rzecznik Prasowy –  694 48 50 45
agnieszka.kuruliszwili@powiat.pruszkow.pl

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Piotr Aniołek – Naczelnik –  22 738 14 69
fundusze@powiat.pruszkow.pl

Radcy Prawni (kancelaria zewnętrzna):
Maria Jasińska –  607 664 710
Justyna Marcinkowska – 503 007 540

Zespół Kadr
Elżbieta Drewczyńska – Kierownik Zespołu –  22 738 14 72, 22 738-14-16
kadry@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej
Urszula Boniewska – Kierownik – 22 738 15 67
urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Audytor Wewnętrzny
Edyta Janusz – 022 738 15 71
edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl

Biuro Rady
Małgorzata Janowska  – Naczelnik – 22 738 14 83
biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Urzędu
Witold Dąbrowski – Naczelnik – 22 738 14 14, 602 594 999
administracja@powiat.pruszkow.pl

Rzecznik Konsumenta
Zdzisław Ambroziak – tel. 22 738 14 50
rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl


Prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych na rachunki bankowe :
Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):
• rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
• dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste):
15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
• rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124

 


 

Transport drogowy
Sprawy związane z transportem drogowym dotyczące uzyskania/ zmiany zezwolenia/ licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/ osób, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób oraz uzgodnienia zmiany zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne jak i działalność Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego, oraz osoby ubiegające się o nadanie numeru uprawnień diagnosty samochodowego mogą zgłaszać się do Pana Mariusza Karczewskiego na adres e-mail transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl 


ZMIANA W UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informujemy ,  że  z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w zakresie konsultacji bezpośrednich zostaje  czasowo  wstrzymana  od  dnia 16 marca  do odwołania. Nieodpłatne konsultacje i porady prawne w tym czasie nadal będą prowadzone, ale będą się odbywały w sposób zdalny,  tj. telefonicznie oraz    za pomocą łączności elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, tak jak dotychczas, powinny zgłosić to telefonicznie i uzgodnić możliwy termin pod numerem tel. 22 738 14 63

(poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.30,  w piątki w godz. 8.00 – 13.30)

 


 

ePUAP i Profil Zaufany 

Informujemy, że w związku z nagłym wzrostem ilości spraw załatwianych w urzędach w całej Polsce za pośrednictwem ePUAP oraz przy użyciu profilu zaufanego, co raz częściej otrzymujemy informację o problemach związanych z korzystaniem z tej formy komunikacji. Problemy z załatwianiem spraw wynikają zazwyczaj z przeciążenia serwerów platformy ePUAP i mają charakter chwilowy, dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Staramy się w tym trudnym dla wszystkich czasie jak najsprawniej załatwiać wszystkie zgłoszone do Starostwa sprawy, tak aby nie odczuli Państwo dyskomfortu związanego z ograniczeniem możliwości osobistej wizyty w urzędzie.

W razie wątpliwości co do dostarczenia dokumentów prosimy kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania dokumentu, przy czym należy pamiętać, że działanie ePUAP nie jest natychmiastowe, więc telefonowanie jest zasadne po upływie co najmniej 1 dnia.

Dla osób, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który można potwierdzić poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem.
Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

 • Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
 • Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego.
 • Od momentu złożeniu wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo (w wyjątkowych sytuacjach możesz czekać dłużej).

Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowanie aplikacji Skype lub Microsoft Teams.


Aby złożyć wniosek o wydanie wypisów z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej należy wypełnić formularz EGIB i złożyć :

 •  w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanu wniosku na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl natomiast oryginał należy wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu
 •  za pośrednictwem platformy ePUAP ( instrukcja złożenia wniosku jest zamieszczona na stronie BIP powiatu)

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosków (pełnomocnictwa oraz inne dokumenty upoważniające do reprezentowania właściciela) należy składać w oryginałach bądź kopiach poświadczonych notarialnie.

Informację o wysokości opłaty oraz dane do przelewu otrzymają Państwo na podany we wniosku adres e-mail po zarejestrowaniu wniosku.

Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem.

 Przygotowane dokumenty w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej zostaną przesłane drogą pocztową na podany we wniosku adres po otrzymaniu oryginału wniosku ( w przypadku wysłania skanu wniosku na adres e-mail) oraz po zaksięgowaniu opłaty.

Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłane są w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do rozpakowania pliku zostanie przekazane telefonicznie.