Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Lista telefonów do pracowników

Wydział Obsługi Mieszkańców

Informacja
Kancelaria Ogólna
tel. (22) 738-14-00

Rejestracja pojazdów:
– odbiór dowodów rejestracyjnych – (22) 738-15-95, (22) 738-15-86
– rejestracja do 3 pojazdów – (22) 738-15-95, (22) 738-15-31
– rejestracja powyżej 3 pojazdów (firmy) – (22) 738-15-30
komunikacja@powiat.pruszkow.pl

Prawa jazdy – (22) 738-15-38
prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl

Transport drogowy:
Sprawy związane z transportem drogowym dotyczące uzyskania/zmiany zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób oraz uzgodnienia zmiany zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne jak i działalność Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego, oraz osoby ubiegające się o nadanie numeru uprawnień diagnosty samochodowego mogą zgłaszać się do Pana Mariusza Karczewskiego na adres e-mail: transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl

Filia w Nadarzynie:
– rejestracja pojazdów, prawa jazdy – (22) 739-73-44
komunikacja@nadarzyn.pl

Filia w Raszynie:
– rejestracja pojazdów, prawa jazdy – (22) 701-79-32
komunikacja@raszyn.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. (22) 738-14-50
rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Z pomocy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie może skorzystać każdy konsument mieszkający na terenie Powiatu Pruszkowskiego w następujący sposób:
1. telefonicznie
– w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00
– we wtorki, środy i czwartki od godz. 9.00 do 15.00
– w piątki od godz. 9.00 do 13.00
2. osobiście – po wcześniejszym umówieniu wizyty (z uwagi na ograniczenia wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego)
– w poniedziałki, wtorki, czwartki od godz. 9.00 do 14.00
– w piątki od godz. 9.00 do 13.00
3. pocztą elektroniczną – pod adresem – rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Wydział Architektury:
tel. (22) 738-15-60, (22) 738-15-61
architektura@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zdrowia:

tel. (22) 738-14-06, (22) 738-15-69
joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl
magdalena.kruziewicz@powiat.pruszkow.pl

Geolog Powiatowy:
tel. (22) 738-14-79
geolog@powiat.pruszkow.pl
kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl

Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
Wojciech Wójcik (22) 738-15-68
Paweł Kostrzewski – 660 564 300
Marta Cygan 532 511 625
Zdzisław Pakieła – 692 445 338
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
infrastruktura@powiat.pruszkow.pl

Biuro Zarządu:
tel. (22) 738-14-08
biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna:
tel. (22) 738-14-63
npp@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zamówień Publicznych

tel. (22) 738-14-70
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Wydział Finansów:

Marek Michalak – Naczelnik – (22) 738-14-61
marek.michalak@powiat.pruszkow.pl
Izabela Jabłońska – Zastępca naczelnika (22) 738-14-27
izabela.jablonska@powiat.pruszkow.pl

Wydział Edukacji:
tel. (22) 738-14-40
edukacja@powiat.pruszkow.pl

Zespół Komunikacji Zewnętrznej
Sylwia Ładna – (22) 738-15-24
sylwia.ladna@powiat.pruszkow.pl

Wydział Funduszy Zewnętrznych:

tel. (22) 738-14-69
fundusze@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kadr:
tel. (22) 738-14-72, (22) 738-14-16
kadry@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej:

tel. (22) 738-15-67
urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Audytor Wewnętrzny:
tel. (22) 738-15-71
edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl

Biuro Rady:
(22) 738-14-83
biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Urzędu:
(22) 738-14-14, 602 594 999
administracja@powiat.pruszkow.pl

Terenowy Punkt Paszportowy:
tel. (22) 738-14-43
paszporty@powiat.pruszkow.pl
Godziny obsługi:
poniedziałek 8:30 – 17:00
wtorek – czwartek 8:30 – 15:00
piątek 8:30 – 13:00

Wydział Ochrony Środowiska:
– usunięcie drzew i krzewów, uzgodnienia ZUD:
tel. (22) 738-15-43
agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl

– usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
– zamówienia publiczne na platformie zakupowej OpenNexus:
tel. (22) 738-15-98 lub 602-393-644
zima@powiat.pruszkow.pl,

– wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej,
– zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
– zwierzęta podlegające obowiązkowi rejestracji CITES:
tel. (22) 738-15-43
joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl

– spółki wodne,
– emisją gazów i pyłów,
– pola elektromagnetyczne,
– hałas:
tel. (22) 738-15-52
aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl

– zaświadczenia o lasach:
tel. (22) 738-14-57
tel. (22) 738-15-52
tomasz.jankowski@powiat.pruszkow.pl
aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl

– odpady:
tel. (22) 738-15-42
agata.olek@powiat.pruszkow.pl

– gospodarka leśna:
tel. (22) 738-15-41 lub 795-542-141
klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

PODGiK
obsługa geodetów, mapa zasadnicza lub ewidencyjna
tel. (22) 738-14-96
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl

EGIB
ewidencja gruntów i budynków, wypisy, wyrysy
tel. (22) 738-14-90
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst