Informacje o pracy urzędu

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 informujemy, że Urząd realizuje wszystkie zadania, które są związane z zapewnieniem potrzeb obywateli w okresie zagrożenia. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić – po uprzednim kontakcie z wydziałami za pomocą: maila, telefonu lub e-PUAP – adres skrzynki na E-PUAP:   /Powiat-Pruszkowski/SkrytkaESP . Osoby nie umówione wcześniej na wizytę, nie będą miały możliwości załatwienia sprawy. Dotyczy to także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz wszystkie wydziały i filie wykonują swoją pracę bez przerwy, a indywidualne wizyty po wcześniejszym umówieniu są wynikiem troski o Państwa bezpieczeństwo.
Wiele spraw mogą Państwo załatwić internetowo, poprzez E-urząd: kliknij tutaj .

PPLLAAKKAATT

Od strony ulicy Drzymały funkcjonują 3 wrzutnie na dokumenty, które są bardzo wygodną formą komunikacji i ułatwieniem kontaktu z urzędem.
Można do nich wrzucać dokumenty kierowane do:

 • Kancelarii Ogólnej
 • Wydziału Architektury
 • Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  które nie wymagają potwierdzenia przyjęcia.

Dokumenty można wrzucać w:

 • poniedziałek, środę w godzinach 7:30-17:30
 • wtorek, czwartek 7:30-15.30
 • piątek 7:30-13:30

Wrzutnie opróżnianie są kilka razy w ciągu dnia, a następnie dokumenty są rejestrowane w Starostwie.
Dokumenty o dużych gabarytach można zostawić w przedsionku do wejścia A, od ulicy Drzymały – najlepiej po umówieniu telefonicznym.

Oddzielna wrzutnia znajduje się też przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wejście C do budynku Starostwa Powiatowego, od ulicy Drzymały), można w niej umieszczać dokumenty skierowane do PCPR. Będziemy bardzo wdzięczni za dołączenie do dokumentów Państwa numeru telefonu/adresu e-mail – ułatwi to urzędnikom kontakt z Państwem.
Dziękujemy!

Wszystkie niezbędne kontakty do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo poniżej:

Wydział Obsługi Mieszkańców
Telefony

 1. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

kancelaria – 22 738 14 00

rejestracja pojazdów:

 • odbiór dowodów rejestracyjnych – 22 738 15 95, 22 738 15 86
 • rejestracja do 3 pojazdów – 22 738 15 95, 22 738 15 31
 • rejestracja powyżej 3 pojazdów (firmy) – 22 738 15 30

komunikacja@powiat.pruszkow.pl

prawa jazdy –  22 738 15 38

prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl

 1. Filia w Nadarzynie
 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy – 22 739 73 44

komunikacja@nadarzyn.pl

 1. Filia w Raszynie
 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy – 22 701 79 32

komunikacja@raszyn.pl

Rejestracja pojazdów

 

 • Od dnia 25 maja 2020 r. wnioski w zakresie rejestracji pojazdów (innych czynności) realizowane są po wcześniejszym kontakcie pod podanymi wyżej numerami telefonów lub za pośrednictwem email. W przypadku kontaktu za pośrednictwem email, dodatkowo, prosimy o podanie nr telefonu, który jest niezbędny do umówienia terminu wizyty.

Uwaga:

Do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną nie należy załączać skanów dokumentów stanowiących załączniki do wniosków.

Zachęcamy do korzystania z Poradnika Interesanta – przejdź do Poradnika Interesanta umieszczonego na naszej stronie internetowej zawierającego w kartach usług informacje o wymaganych załącznikach do wniosku oraz wzory wypełnionych wniosków. Stwierdzenie braków w dokumentach w dniu wizyty, ze względu na ściśle zaplanowany harmonogram wizyt, może spowodować konieczność ponownego umawiania się w innym terminie.

Dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPWprzejdź do skrzynki PWPW

Dokumenty załączane do zawiadomień należy przesyłać wyłącznie w formacie pdf (złożenie dokumentów w innym formacie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku).

Złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu za pośrednictwem ww. skrzynki eliminuje konieczność dodatkowej wizyty w urzędzie.

Prawa jazdy

 • Sprawy w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami załatwiane są po wcześniejszym kontakcie pod podanymi wyżej numerami telefonów lub za pośrednictwem e-mail.

Paszporty

Terenowy punkt paszportowy w Pruszkowie wznowił pracę od dnia 18 maja 2020 roku.

Godziny obsługi:

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek – czwartek 8:30 – 15:00

piątek 8:30 – 13:00

Na wizytę należy umówić się telefonicznie: 22 738 – 14 – 82; 22 738 – 14 – 43.

Wskazane jest posiadanie potwierdzenia wniesienia opłaty paszportowej:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 

Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków i ograniczone możliwości kadrowe, czas załatwienia poszczególnych spraw uległ wydłużeniu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Preferowany sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych wniosków na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Oryginały wniosków należy przesłać pocztą.
Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem. Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat będzie podany na Dokumencie Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po rozpatrzeniu wniosku.
Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zbiory danych, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wnioski o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej są dostępne pod adresem:

kliknij tutaj
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl,
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl,
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

Wydział Ochrony Środowiska
Preferowany sposób przesyłania wniosków: za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-PUAP lub e-usług.
Wnioski są rozpatrywane w określonym przez Kpa terminie. Przygotowane przez wydział dokumenty zostaną przesłane pocztą na wskazany przez interesanta adres korespondencyjny. Istnieje również możliwość wysłania zeskanowanego dokumentu mailem.

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów, uzgodnienia ZUD, wnioski rozpatruje p. Agnieszka Wawrzyniak, mail: agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej, zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zamówieniami publicznymi na platformie zakupowej OpenNexus, wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji CITES, wnioski rozpatruje p. Andrzej Leszczyński, mail: zima@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 98 lub 602 393 644.

w zakresie wydawania zaświadczeń o lasach wnioski rozpatruje p. Tomasz Jankowski, mail: tomasz.jankowski@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 98.

w zakresie spraw związanych z odpadami wnioski rozpatruje p. Agata Olek, mail: agata.olek@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 42

w zakresie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej wnioski rozpatruje p. Joanna Zaręba, mail: joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 43

w zakresie spraw związanych z gospodarką leśną oraz  w/w spraw informacji udziela naczelnik wydziału Klaudia Bryk, mail: klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl, tel. 22 738 15 41 lub 795 542 141

Wydział Architektury
tel. 22 738 15 60, 22 738 15 61
architektura@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zdrowia
tel. 22 738 14 06
Joanna Hajdukiewicz – Kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia – tel. 532 511 625
joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl

Geolog Powiatowy
geolog@powiat.pruszkow.pl
kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl
Kamila Sikorska – 22 738 14 79

Wydział Inwestycji i Drogownictwa
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
infrastruktura@powiat.pruszkow.pl
Paweł Kostrzewski – 660 564 300
Andrzej Kutyński – 604 051 483
Zdzisław Pakieła – 692 445 338
Karol Świt – 795 530 554

Biuro Zarządu
tel.  22 738 14 08
biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna
tel. 501 750 705
npp@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Karolina Mąkal – Kierownik – 22 738 14 70
zamówienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Wydział Finansów
Marek Michalak – Naczelnik – 22 738 14 61
marek.michalak@powiat.pruszkow.pl
Izabela Jabłońska – Zastępca naczelnika 22 738 14 27
izabela.jablonska@powiat.pruszkow.pl

Wydział Edukacji
tel. 738 14 40
edukacja@powiat.pruszkow.pl

Zespół Komunikacji Zewnętrznej
Agnieszka Kuruliszwili  – Rzecznik Prasowy –  694 48 50 45
agnieszka.kuruliszwili@powiat.pruszkow.pl
Urszula Sobiesiak – 22 738 14 75

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Piotr Aniołek – Naczelnik –  22 738 14 69
fundusze@powiat.pruszkow.pl

Radcy Prawni (kancelaria zewnętrzna):
Maria Jasińska –  607 664 710
Justyna Marcinkowska – 503 007 540

Zespół Kadr
Elżbieta Drewczyńska – Kierownik Zespołu –  22 738 14 72, 22 738-14-16
kadry@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej
Urszula Boniewska – Kierownik – 22 738 15 67
urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Audytor Wewnętrzny
Edyta Janusz – 022 738 15 71
edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl

Biuro Rady
Małgorzata Janowska  – Naczelnik – 22 738 14 83
biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Urzędu
Witold Dąbrowski – Naczelnik – 22 738 14 14, 602 594 999
administracja@powiat.pruszkow.pl

Rzecznik Konsumenta
Zdzisław Ambroziak – tel. 22 738 14 50
rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl


Prosimy o dokonywanie płatności elektronicznych na rachunki bankowe :
Numery kont bankowych (Bank Pekao SA):
• rachunek dochodów: 42 1240 5918 1111 0000 4908 0878
• dochody Skarbu Państwa (opłaty za użytkowanie wieczyste):
15 1240 5918 1111 0000 4911 5411
• rachunek sum depozytowych: 34 1240 5918 1111 0000 4909 7124

 


 

Transport drogowy
Sprawy związane z transportem drogowym dotyczące uzyskania/ zmiany zezwolenia/ licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/ osób, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy/osób oraz uzgodnienia zmiany zezwoleń na przewozy regularne oraz regularne specjalne jak i działalność Stacji Kontroli Pojazdów funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego, oraz osoby ubiegające się o nadanie numeru uprawnień diagnosty samochodowego mogą zgłaszać się do Pana Mariusza Karczewskiego na adres e-mail transport.drogowy@powiat.pruszkow.pl 


ZMIANA W UDZIELANIU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informujemy ,  że  z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne  działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w zakresie konsultacji bezpośrednich zostaje  czasowo  wstrzymana  od  dnia 16 marca  do odwołania. Nieodpłatne konsultacje i porady prawne w tym czasie nadal będą prowadzone, ale będą się odbywały w sposób zdalny,  tj. telefonicznie oraz    za pomocą łączności elektronicznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej, tak jak dotychczas, powinny zgłosić to telefonicznie i uzgodnić możliwy termin pod numerem tel. 22 738 14 63

(poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.30,  w piątki w godz. 8.00 – 13.30)

 


 

ePUAP i Profil Zaufany 

Informujemy, że w związku z nagłym wzrostem ilości spraw załatwianych w urzędach w całej Polsce za pośrednictwem ePUAP oraz przy użyciu profilu zaufanego, co raz częściej otrzymujemy informację o problemach związanych z korzystaniem z tej formy komunikacji. Problemy z załatwianiem spraw wynikają zazwyczaj z przeciążenia serwerów platformy ePUAP i mają charakter chwilowy, dlatego też prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Staramy się w tym trudnym dla wszystkich czasie jak najsprawniej załatwiać wszystkie zgłoszone do Starostwa sprawy, tak aby nie odczuli Państwo dyskomfortu związanego z ograniczeniem możliwości osobistej wizyty w urzędzie.

W razie wątpliwości co do dostarczenia dokumentów prosimy kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia otrzymania dokumentu, przy czym należy pamiętać, że działanie ePUAP nie jest natychmiastowe, więc telefonowanie jest zasadne po upływie co najmniej 1 dnia.

Dla osób, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego uruchomiona została usługa tymczasowego profilu zaufanego, który można potwierdzić poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem.
Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

 • Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
 • Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego.
 • Od momentu złożeniu wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo (w wyjątkowych sytuacjach możesz czekać dłużej).

Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowanie aplikacji Skype lub Microsoft Teams.


Aby złożyć wniosek o wydanie wypisów z rejestru gruntów/budynków/lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej należy wypełnić formularz EGIB i złożyć :

 •  w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanu wniosku na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl natomiast oryginał należy wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu
 •  za pośrednictwem platformy ePUAP ( instrukcja złożenia wniosku jest zamieszczona na stronie BIP powiatu)

Dokumenty stanowiące załączniki do wniosków (pełnomocnictwa oraz inne dokumenty upoważniające do reprezentowania właściciela) należy składać w oryginałach bądź kopiach poświadczonych notarialnie.

Informację o wysokości opłaty oraz dane do przelewu otrzymają Państwo na podany we wniosku adres e-mail po zarejestrowaniu wniosku.

Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem.

 Przygotowane dokumenty w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej zostaną przesłane drogą pocztową na podany we wniosku adres po otrzymaniu oryginału wniosku ( w przypadku wysłania skanu wniosku na adres e-mail) oraz po zaksięgowaniu opłaty.

Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłane są w formie zaszyfrowanego pliku. Hasło do rozpakowania pliku zostanie przekazane telefonicznie.