Aktualności

 Ministerstwo Zdrowia przedstawia 12 porad na temat tego, jak się OCHRONIĆ przed koronawirusem :


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 30.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 172/ (29)
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba):  865/(47)
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 3/(0)
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)18/ (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-190

Wytyczne dotyczące maseczek
28wytyczne dla maseczek dla osob niewykonujacych zawodow medycznych(3)

28maski medyczne


Główny Inspektor Sanitarny – zalecenia dotyczące wyrzucania odpadów na izolacji

Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby:

 • chora osoba wyrzucała śmieci do plastikowego worka (chora osoba powinna poprosić o zawieszenie pustego worka na klamce drzwi wejściowych do mieszkania), a kiedy worek będzie zapełniony, wystawiła go za drzwi, tak aby inna osoba mogła wyrzucić go do śmietnika;
 • osoba wyrzucająca śmieci z domu/mieszkania, w którym przebywa osoba chora odbiera worek spod drzwi w gumowych rękawiczkach, pakuje go w drugi worek i wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic osoba ta wyrzuca je i myje lub dezynfekuje ręce.

Należy uznać, że odpady wytwarzane przez osoby chore przebywające w izolacji domowej klasyfikuje się jako odpady komunalne, dla których przewiduje się wyłącznie specjalny sposób gromadzenia, tak aby zabezpieczyć innych domowników i odbierających odpady przed ewentualnym zarażeniem się koronawirusem SARC-CoV-2.


Rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 

W obiektach handlowych zaleca się:

 

1)     Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

2)     Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

3)     Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

4)     Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.

5)     Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

6)     Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce.

7)     Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu bhp.

8)     Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

9)     Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

10)  Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:

– powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) także wózki, koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

– wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem.

 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

 

Ważne!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla chorych zakażonych SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.


Ministerstwo Zdrowia o ograniczeniach w przemieszczaniu się.

grafika 3

grafika

grafika 2

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego: „Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)Kolejne ograniczenia w celu zaprzestania rozprzestrzeniania się koronawirusa.”

Aby zapoznać się z zaleceniami kliknij tutaj.


Szanowni Państwo,
Od 25 marca będą obowiązywały kolejne ograniczenia, mające na celu zaprzestanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Obostrzenia w przemieszczaniu się, z trzema wyjątkami:

⇒ drogi z pracy i do domu,
Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
⇒ wolontariatu w walce z koronawirusem
Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
⇒ niezbędnych spraw życia codziennego
Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne‼️: w zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby.

⇒Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli np. miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
⇒Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym.Jednak w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
⇒Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Ograniczenie wychodzenia z domu zostało na ten moment wprowadzone do soboty, 11 kwietnia.
Za złamanie zakazu grozi mandat karny do 5 tys. zł. !

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

rozporzadznierozporządzenie1

 

 


 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 23.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 767 ( w tym 88 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 241
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 8

 

Informacja na temat pracy Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie.

OGŁOszenie Pruszków-skonwertowany


 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 22.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 714 ( w tym 66 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 223
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 16
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 7

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 21.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 613 ( w tym 64 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 217
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 6

 


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 20.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 648 ( w tym 64 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 188
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 4

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna, co to oznacza?

plakat kwarantanna

 


 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 19.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 559 (w tym 40 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 163
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 0
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 4


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 18.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 517 (w tym 30 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 169
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 3
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 3


Informacja dla podróżujących Kolejami Mazowieckimi 

Szanowni Państwo,

ze względu na panującą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym Koleje Mazowieckie wprowadzają dodatkowe zmiany w rozkładzie jazdy pociągów.

zmiana_rozkładu_KM


Zmiany w organizacji pracy PSSE w Pruszkowie

Szanowni Mieszkańcy,

od 16.03.2020 w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia  koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze interesantów w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszkowie.

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w organizacji pracy PSSE w Pruszkowie:

– obsługa Interesantów będzie prowadzona telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w godz. pracy urzędu 7.30- 15.05

telefon (centrala): 22 759 88 28
sekretariat: 22 758 75 26

tel. alarmowy: 798 498 471

e- mail: pruszkow@psse.waw.pl

                                                               

bezpośrednią obsługę interesantów dopuszcza się jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki, alarmowych, interwencyjnych lub wynikających z innych nagłych potrzeb.

PSSE w Pruszkowie nie przerywa pracy, niemniej kontakt z pracownikami będzie ograniczany do niezbędnego minimum.

Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego. Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez profil zaufany.

Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

 


 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 17.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 451 (w tym 13 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 118
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 4
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 3


Pomagamy ! Akcja Widzialna Ręka

„Widzialna Ręka” to ogólnopolska akcja mająca na celu udzielenie darmowej, bezinteresownej pomocy osobom jej potrzebującym. Na terenie naszego powiatu działają już takie facebook-owe grupy, np. w Pruszkowie i Piastowie. 

Czym jest „Widzialna Ręka”? Taki opis znajdziemy w opisie pruszkowskiej grupy:  Lądujesz na przymusowej kwarantannie lub obawiasz się ruszyć z domu, i okazuje się że potrzebujesz zakupów lub masz ważną sprawę do załatwienia, lub masz obawy i po prostu chcesz pogadać na skype, potrzebujesz pomocy dla dziecka bo szkoły pozamykane, albo psa trzeba wyprowadzić lub przejąć na jakiś czas. A może potrzebujesz pogadać z drugą osobą. 

Cel jest prosty: znajdowanie i oferowanie pomocy. Biorąc udział w inicjatywie Widzialna Ręka określ czy na pewno jesteś w stanie ofiarować pomoc lub czy na pewno jesteś osobą wymagającą pomocy (w szczególności jeśli chodzi o sprawunki). Kieruj się także zasadami bezpieczeństwa:
 • Jeśli zostawiasz sprawunki pukaj do drzwi i odchodź na bezpieczną odległość zostawiając przedmioty pod drzwiami. Tak samo przy odbiorze np. recepty czy zwierzaka.
 • Nie wchodź do mieszkań, nie ściskaj  na powitanie rąk, nic nie dotykaj, nie kichaj/kaszl na innych, noś gumowe rękawiczki i myj często ręce.Grupa pruszkowska kliknij tutaja piastowska kliknij tutaj.
Pamiętajmy też w tym czasie o seniorach, którzy często nie wiedzą o możliwości pomocy, bo np. nie korzystają z mediów społecznościowych. Informujmy takie osoby w sposób tradycyjny:  wywieśmy na klatce kartkę z informacją, zapukajmy do osób starszych lub wsuńmy kartkę pod drzwi z propozycją zrobienia zakupów. Taka pomoc dla starszych osób będących w grupie ryzyka może być bardzo cenna.
Można też np. wydrukować poniższe plakaty i zawiesić w miejscach, w których będą mieli szansę zapoznać się z nimi seniorzy.
plakat widzialna ręka
Seniorzy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie z dnia 16.03.2020 r. ukazujący sytuację epidemiologiczną, na terenie powiatu pruszkowskiego, związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 14.00

 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 400 (w tym 10 po powrocie z zagranicy)
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego: 115
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19: 4
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 3

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w meldunkach codziennych po godzinie 14.00.


 

Informacja na temat pracy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w czasie zagrożenia koronawirusem

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem COVID 19, od dnia 16 marca br. będą wprowadzone ograniczenia dla interesantów odnośnie załatwiania spraw administracyjnych w tym zakresie. Działalność Punktu Kancelaryjnego w Pruszkowie zostanie na okres od 13 do 20 marca chwilowo zawieszona i może ulec zmianie.

Wszystkie posiedzenia składów orzekających, zostały  do 27 marca odwołane. Osoby oczekujące na komisję zostaną telefonicznie poinformowane o wyznaczonym nowym terminie. Wydane wcześniej decyzje administracyjne (orzeczenia o niepełnosprawności) zostaną przesłane drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Osoby zainteresowane wydaniem karty parkingowej muszą osobiście złożyć wniosek w siedzibie Powiatowego Zespołu w Grodzisku Mazowieckim – Szpital Zachodni, II piętro – gdzie pojedynczo będą przyjmowani. Odbiór legitymacji osoby zainteresowanej lub pisemnie upoważnionej, również w siedzibie zespołu.  Wnioski w sprawie wydania orzeczenia i wnioski na legitymacje można składać drogą pocztową na adres Powiatowego Zespołu, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11. Pytania można kierować na adres e-mailowy : biuro@pcprgrodzisk.pl, lub telefonicznie pod nr 22/ 724-07-09.


 

Informacja na temat zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

NPP-ogłosz.media-skonwertowany(1)


 

Informacja na temat kwalifikacji wojskowej

Informujemy, że Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.


 

Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych w czasie zagrożenia koronawirusem

Szanowni Państwo informujemy, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Więcej informacji na stronie:

kliknij tutaj


 

Informacja na temat ryzyka możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa w Powiecie Pruszkowskim

Szanowni Państwo,
W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z rekomendacją Wojewody Mazowieckiego, Starosta Pruszkowski odwołuje wszystkie wydarzenia do końca marca, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Powiat Pruszkowski.
Odwołanie związane jest z ryzykiem możliwości rozprzestrzenienia się koronawirusa na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
Odwołane wydarzenia to:
 • Spotkanie informacyjne „Budżet obywatelski Mazowsza i Mazowsze lokalnie” 11 marca, godz. 17:00
 • Konferencja „Zaangażuj wszystkie zmysły” 14 marca, godz. 9:00
 • Koncert zespołu „Trio 4 Chet” 14 marca, godz. 19:00
 • Wykład „Rola ministra Stanisława Wojciechowskiego i Władysława Grabskiego w wojnie polsko bolszewickiej w latach 1919-1921” 16 marca, godz. 17:00
 • Salon Poezji 22 marca, godz. 12:00
 • Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Przyjazna dłoń” 22 marca, godz. 10:00
 • Spektakl „Wieniawa” 26 marca, godz. 19:00
 • Konkurs ortograficzny „Ortografia na medal” dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – etap powiatowy 26 marca
Zalecamy również ograniczanie wizyt w Starostwie Powiatowym do niezbędnego minimum. Wiele spraw mogą Państwo załatwić internetowo, poprzez E-urząd:

kliknij tutaj

Równocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania zaleceń Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które znajdą Państwo pod linkiem: