Kontakt dla NGO

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi są: