Kontakt dla NGO

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi są:

  • Renata Białoszewska, Główny Specjalista w Biurze Zarządu Powiatu – tel. 22 738 14 58, e-mail: rbialoszewska@powiat.pruszkow.pl,
  • Olgierd Lewan, Doradca Starosty ds. Komunikacji Społecznej – tel. 22 738 14 12, e-mail: olewan@powiat.pruszkow.pl.