Kontakt dla NGO

W Starostwie Powiatowym w Pruszkowie osobą odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi jest Renata Białoszewska, Główny Specjalista w Biurze Zarządu Powiatu – tel. 22 738 14 58, e-mail: renata.bialoszewska@powiat.pruszkow.pl.