Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych dróg kontaktu:

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 informujemy, że Urząd realizuje wszystkie zadania, które są związane z zapewnieniem potrzeb obywateli w okresie zagrożenia. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić – po uprzednim kontakcie z wydziałami za pomocą: maila, telefonu lub e-PUAP – adres skrzynki na E-PUAP:   /Powiat-Pruszkowski/SkrytkaESP . Osoby nie umówione wcześniej na wizytę, nie będą miały możliwości załatwienia sprawy. Dotyczy to także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie oraz wszystkie wydziały i filie wykonują swoją pracę bez przerwy, a indywidualne wizyty po wcześniejszym umówieniu są wynikiem troski o Państwa bezpieczeństwo.
Wiele spraw mogą Państwo załatwić internetowo, poprzez E-urząd: kliknij tutaj .

12.10.2020_1623x1085_acf_cropped

Umów się na wizytę: https://bezkolejki.eu/sppruszkow/Reservation

Od strony ulicy Drzymały funkcjonują 3 wrzutnie na dokumenty, które są bardzo wygodną formą komunikacji i ułatwieniem kontaktu z urzędem.
Można do nich wrzucać dokumenty kierowane do:

 • Kancelarii Ogólnej
 • Wydziału Architektury
 • Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  które nie wymagają potwierdzenia przyjęcia.

Dokumenty można wrzucać w:

 • poniedziałek, środę w godzinach 7:30-17:30
 • wtorek, czwartek 7:30-15.30
 • piątek 7:30-13:30

Wrzutnie opróżnianie są kilka razy w ciągu dnia, a następnie dokumenty są rejestrowane w Starostwie.
Dokumenty o dużych gabarytach można zostawić w przedsionku do wejścia A, od ulicy Drzymały – najlepiej po umówieniu telefonicznym.

Oddzielna wrzutnia znajduje się też przy wejściu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wejście C do budynku Starostwa Powiatowego, od ulicy Drzymały), można w niej umieszczać dokumenty skierowane do PCPR. Będziemy bardzo wdzięczni za dołączenie do dokumentów Państwa numeru telefonu/adresu e-mail – ułatwi to urzędnikom kontakt z Państwem.
Dziękujemy!


Wszystkie niezbędne kontakty do poszczególnych wydziałów znajdą Państwo poniżej:

Wydział Obsługi Mieszkańców
Telefony
1.Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
kancelaria – 22 738 14 00
rejestracja pojazdów:

 • odbiór dowodów rejestracyjnych – 22 738 15 95, 22 738 15 86
 • rejestracja do 3 pojazdów – 22 738 15 95, 22 738 15 31
 • rejestracja powyżej 3 pojazdów (firmy) – 22 738 15 30

komunikacja@powiat.pruszkow.pl
prawa jazdy –  22 738 15 38

prawa.jazdy@powiat.pruszkow.pl

 1. Filia w Nadarzynie
 1. Filia w Raszynie
 • rejestracja pojazdów, prawa jazdy – 22 701 79 32
  komunikacja@raszyn.pl
                                                                                                                                                       

Rejestracja pojazdów i prawa jazdy

Informujemy, że uruchamiamy nowy system rezerwacji wizyt w urzędzie (system rezerwacji nie obejmuje filii w Nadarzynie i w Raszynie). Od 5 czerwca 2020 r. ustalenie terminu wizyty będzie możliwe za pośrednictwem Systemu Kolejkowego dostępnego na naszej stronie – zakładka Mieszkańcy – Zarezerwuj wizytę.

Od ww. daty umawianie wizyt w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będzie możliwe.

Dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu, należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPWprzejdź do skrzynki PWPW
Dokumenty załączane do zawiadomień należy przesyłać wyłącznie w formacie pdf (złożenie dokumentów w innym formacie uniemożliwia rozpatrzenie wniosku).
Złożenie zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu za pośrednictwem ww. skrzynki eliminuje konieczność dodatkowej wizyty w urzędzie.

Uwaga:
Do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną nie należy załączać skanów dokumentów stanowiących załączniki do wniosków.
Zachęcamy do korzystania z Poradnika Interesanta – przejdź do Poradnika Interesanta umieszczonego na naszej stronie internetowej zawierającego w kartach usług informacje o wymaganych załącznikach do wniosku oraz wzory wypełnionych wniosków. Stwierdzenie braków w dokumentach w dniu wizyty, ze względu na ściśle zaplanowany harmonogram wizyt, może spowodować konieczność ponownego umawiania się w innym terminie.

Paszporty
Terenowy punkt paszportowy w Pruszkowie wznowił pracę od dnia 18 maja 2020 roku.

Godziny obsługi:

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek – czwartek 8:30 – 15:00

piątek 8:30 – 13:00

Na wizytę należy umówić się telefonicznie: 22 738 – 14 – 82; 22 738 – 14 – 43.
Wskazane jest posiadanie potwierdzenia wniesienia opłaty paszportowej:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, nr konta: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
Z uwagi na dużą ilość składanych wniosków i ograniczone możliwości kadrowe,
czas załatwienia poszczególnych spraw uległ wydłużeniu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla wszystkich okresie.


Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Preferowany sposób składania wniosków: w wersji elektronicznej poprzez wysłanie skanów tych wniosków na adres e-mail geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Oryginały wniosków należy przesłać pocztą.
Opłat za wydawane dokumenty można dokonać poprzez system płatności elektronicznych lub zwykłym przelewem. Numer konta bankowego, na który można dokonywać wpłat będzie podany na Dokumencie Obliczenia Opłaty, który otrzymają Państwo po rozpatrzeniu wniosku.
Wnioski o zmianę danych w ewidencji gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, informacje z ewidencji gruntów i budynków oraz zbiory danych, informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wnioski o wydanie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej są dostępne pod adresem:
kliknij tutaj
geodezja.kataster@powiat.pruszkow.pl,
geodezja.dokumentacja@powiat.pruszkow.pl,
nieruchomosci@powiat.pruszkow.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska
Preferowany sposób przesyłania wniosków: za pomocą poczty, e-PUAP lub e-usług.
Wnioski są rozpatrywane w określonym przez Kpa terminie. Przygotowane przez wydział dokumenty zostaną przesłane pocztą na wskazany przez interesanta adres korespondencyjny.

– usunięcie drzew i krzewów, uzgodnienia ZUD:
tel. (22) 738-15-43
agnieszka.wawrzyniak@powiat.pruszkow.pl

– usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego drogi powiatowej,
– zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
– zamówienia publiczne na platformie zakupowej OpenNexus:
tel. (22) 738-15-98 lub 602-393-644
zima@powiat.pruszkow.pl,

– wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej,
– zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców,
– zwierzęta podlegające obowiązkowi rejestracji CITES:
tel. (22) 738-15-43
joanna.zareba@powiat.pruszkow.pl

– spółki wodne,
– emisją gazów i pyłów,
– pola elektromagnetyczne,
– hałas:
tel. (22) 738-15-52
aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl

– zaświadczenia o lasach:
tel. (22) 738-14-57
tel. (22) 738-15-52
tomasz.jankowski@powiat.pruszkow.pl
aleksandra.piatek@powiat.pruszkow.pl

– odpady:
tel. (22) 738-15-42
agata.olek@powiat.pruszkow.pl

– gospodarka leśna:
tel. (22) 738-15-41 lub 795-542-141
klaudia.bryk@powiat.pruszkow.pl

 

Wydział Architektury
tel. 22 738 15 60, 22 738 15 61
architektura@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zdrowia
tel. 22 738 14 06
joanna.hajdukiewicz@powiat.pruszkow.pl

Geolog Powiatowy
geolog@powiat.pruszkow.pl
kamila.sikorska@powiat.pruszkow.pl
Kamila Sikorska – 22 738 14 79

Wydział Inwestycji i Drogownictwa:
Wojciech Wójcik (22) 738-15-68
Paweł Kostrzewski 660 564 300
Marta Cygan (22) 738 15 37
Zdzisław Pakieła 692 445 338
inwestycje@powiat.pruszkow.pl
infrastruktura@powiat.pruszkow.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna
tel. 22 738 14 63
npp@powiat.pruszkow.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Karolina Mąkal – Kierownik – 22 738 14 70
zamówienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl

Wydział Finansów
Izabela Jabłońska – Naczelnik 22 738 14 27
izabela.jablonska@powiat.pruszkow.pl
Marek Michalak – Zastępca Naczelnika – 22 738 14 61
marek.michalak@powiat.pruszkow.pl

Wydział Edukacji
tel. 738 14 40
edukacja@powiat.pruszkow.pl

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Piotr Aniołek – Naczelnik –  22 738 14 69
fundusze@powiat.pruszkow.pl

Radcy Prawni (kancelaria zewnętrzna):
Maria Jasińska –  607 664 710
Justyna Marcinkowska – 503 007 540

Zespół Kadr
Elżbieta Drewczyńska – Kierownik Zespołu –  22 738 14 72, 22 738-14-16
kadry@powiat.pruszkow.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej
Urszula Boniewska – Kierownik – 22 738 15 67
urszula.boniewska@powiat.pruszkow.pl

Audytor Wewnętrzny
Edyta Janusz – 022 738 15 71
edyta.janusz@powiat.pruszkow.pl

Biuro Rady
Małgorzata Janowska  – Naczelnik – 22 738 14 83
biuro.rady@powiat.pruszkow.pl

Wydział Obsługi Urzędu
Witold Dąbrowski – Naczelnik – 22 738 14 14, 602 594 999
administracja@powiat.pruszkow.pl

Rzecznik Konsumenta
Zdzisław Ambroziak – tel. 22 738 14 50
rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl

Biuro Zarządu
tel.  22 738 14 08
biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl


 

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
tel. (0-22) 738-14-22
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.powiat.pruszkow.pl

Godziny pracy Urzędu:
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00
we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-16.00
w piątki w godz. 8.00-14.00

Godziny przyjęć Interesantów:

Wydział Obsługi Mieszkańców – paszporty, rejestracja pojazdów, prawa jazdy, paszporty, kancelaria główna, geodezja,
oraz architektura (stanowiska na parterze)

w poniedziałki i środy w godz. 8.00-18.00
we wtorki i czwartki w godz. 8.00-16.00
w piątki w godz. 8.00-14.00

Prosimy o przybycie do Urzędu z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby pracownicy mieli możliwość załatwienia Państwa sprawy w godzinach pracy Starostwa. Dziękujemy za wyrozumiałość.

KASA
w poniedziałki i środy w godz. 8.00-18.00
we wtorki i czwartki w godz. 8.00-16.00
w piątki w godz. 8.00-14.00

Sekretariat Zarządu
tel. (0-22) 738-14-08
e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst