Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Fundacja Toto Animo ze wsparciem w kwocie 70 000 zł

NGO, Rozstrzygnięcia

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, z naruszoną sprawnością psychofizyczną (głównie autyzm).

Zajęcia terapeutyczne mają zwiększyć zaradność i samodzielność życiową tych osób. W czerwcu Komisja Konkursowa zakończyła ocenę ofert na realizację tego zadania. Do konkursu przystąpiły 2 organizacje. Do oceny merytorycznej dopuszczono 1 ofertę,  która została zakwalifikowana do dofinansowania. Miło jest nam poinformować, że od 1 sierpnia do końca grudnia 2017 r. podopieczni Fundacji „Toto Animo” wezmą udział w zajęciach, dzięki którym będą mogli lepiej i aktywniej funkcjonować w społeczeństwie.

pixabay.com

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst