Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Z podwórka na parkiet – wspieranie i upowszechnianie koszykówki wśród dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego” (19-31.12.2019)

NGO, Ogłoszenia