Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zawiadomienie o wyłożeniu – klasyfikacja gruntów Milęcin

Komunikaty

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, pokój nr 211 (II piętro) w terminie od 30.09.2016 r. do 13.10.2016 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób tj. osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt ustalenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w granicach obrębu Milęcin, gmina Brwinów, sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora gruntów Marcina Miszkurkę.

Projekt ustalenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji w/w gruntów obejmuje mapę klasyfikacji, protokół przeprowadzenia klasyfikacji oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych, dotyczący aktualizacji klas bonitacyjnych gruntów.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ jest obowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ponadto proszę o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport itp.).

W związku z powyższym Starosta Pruszkowski zaprasza właścicieli nieruchomości z terenu wsi Milęcin, gmina Brwinów do zapoznania się z projektem ustalenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w granicach obrębu Milęcin, gmina Brwinów.

 

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst