Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku” w latach budżetowych 2016-2019

Komunikaty
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst