Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Budowa ronda w Podolszynie Nowym (drogi powiatowe nr 2844W i 2842W)

Komunikaty

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 11 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja nr 11/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W w Podolszynie Nowym w tym: budowy zjazdów, ścieków przykrawężnikowych, rowów, gazociągu, wodociągu, oświetlenia, rozbiórki ogrodzeń, wycinki, rozbiórki sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej na działkach nr ew.: 76/4, 40/1, 43/1, 2 (2/1, 2/2), 36 (36/1, 36/2), 37 (37/1, 37/2), 43/2 (43/5, 43/6), 4, 3, 44 – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst