Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uchwała zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Organizacja wypoczynku w czasie wakacji w 2016 r. dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Komunikaty, Rozstrzygnięcia
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst