Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna”

Komunikaty, Rozstrzygnięcia

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej  na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna”

 

pobierz uchwałę