Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki – dofinansowanie wycieczek dla stowarzyszeń emeryckich

Komunikaty, Ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki – dofinansowanie wycieczek dla stowarzyszeń emeryckich

Pobierz ogłoszenie