Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Kurs udzielania pierwszej pomocy”

Komunikaty, Rozstrzygnięcia

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pod nazwą „Kurs udzielania pierwszej pomocy”

Pobierz uchwałę

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst