Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Komunikaty, Rozstrzygnięcia
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst