Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Komunikaty

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Treść ogłoszenia:

konkurs szkolenie-3konkurs szkolenie 1konkurs szkolenie ostani

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst