Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego

Komunikaty, Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Upamiętnienie osób i wydarzeń historycznych kształtujących poczucie patriotyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zbrodni katyńskiej”.

OGŁOSZENIE

Konkurs

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst