Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego

Komunikaty, Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Upamiętnienie osób i wydarzeń historycznych kształtujących poczucie patriotyzmu – ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki rotmistrza Witolda Pileckiego oraz zbrodni katyńskiej”.

OGŁOSZENIE

Konkurs

Skip to content