Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Urząd Regulacji Energetyki monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych

Komunikaty

Do Urzędu Regulacji Energetyki w ostatnim czasie wpływają liczne skargi i zażalenia dotyczące problemów ze standardami jakościowymi obsługi odbiorców energii elektrycznej czy gazu oraz nieuczciwymi praktykami rynkowymi firm energetycznych.

Odbiorcy kontaktujący się z Urzędem (telefonicznie, pisemnie czy osobiście) poruszają najczęściej kwestie:

  • braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty/umowy przedstawianej przez firmę,
  • podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy lub urzędu ,
  • wywierania przymusu w celu zawarcia umowy poprzez oddziaływanie psychologiczne czy perswazyjne,
  • braku przestrzegania standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym braku udzielania odpowiedzi na reklamacje w ustawowym terminie, utrudniony kontakt ze sprzedawcą, nieregularne dostarczanie rachunków czy błędne rozliczenia.

Aby ustalić skalę oraz zakresy tematyczne najczęstszych problemów zgłaszanych przez Odbiorców, postanowiono przeprowadzić dwumiesięczne badanie działalności sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych w oparciu o informacje uzyskane od Obiorców.

W tym celu została stworzona specjalnie dedykowana temu przedsięwzięciu podstrona internetowa „Odbiorco zgłoś złe paktyki”, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Za jego pośrednictwem Odbiorcy mogą informować o napotkanych nieprawidłowościach w działaniach sprzedawców energii i gazu, związanych ze standardami obsługi lub nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Należy podkreślić, że zgłoszenia, które wpłyną do URE za pośrednictwem formularza, nie będą traktowane jako wnioski o podjęcie indywidualnych interwencji.

Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6430,URE-monitoruje-dzialalnosc-sprzedawcow-energii-elektrycznej-i-paliw-gazowych.html

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst