Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

Komunikaty

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:

Pobierz program na rok 2019.

 

***