Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

Komunikaty

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Pobierz Program