Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi

Komunikaty

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. pobierz

____________________________________________________

Protokół z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. pobierz

____________________________________________________

Protokół z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. pobierz

____________________________________________________

Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. pobierz

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst