Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Komunikaty, Ogłoszenia

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Treść uchwaly
(plik .pdf do pobrania)