Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Grypa ptaków HPAI na terenie województwa mazowieckiego

Komunikaty

Informujemy, że wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym hodowcy powinni:
– unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
– myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach domowych,
– myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
– przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
– stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:
– dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
– karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst