Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Przekroczenie benzo(a)pirenu w pyle PM10

Komunikaty

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu pruszkowskiego:

Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego BaP
Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst