Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy FP

Komunikaty

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.04.2021 r. do odwołania.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. Komplet dokumentów należy zabezpieczyć uniemożliwiając jego rozkompletowanie (np. w kopercie).

Dostęp do skrzynki podawczej będzie możliwy:
– poniedziałek w godz. 8.30 – 17.30,
– od wtorku do czwartku w godz. 8.30 – 15.30,

– piątek w godz. 8.30-13.30.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym.

Maksymalna kwota refundacji na stworzenie jednego stanowiska pracy to 23 000 .

Więcej informacji tutaj

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst