Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja o zmianie terminu wniesienia opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Komunikaty, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Starosta Pruszkowski uprzejmie informuje, że na podstawie art. 53 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”
Oznacza to, że został zmieniony termin na wniesienie opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dotychczasowego 31 marca 2020 r na nowy termin 30 czerwca 2020 r.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst