Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja o terminie wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Komunikaty, Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Starosta Pruszkowski uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa
w art.71ust.1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst