Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Komunikaty, NGO, Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie konkursowe 2020