Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem

Komunikaty

KOMUNIKAT

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych embargiem rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Producenci rolni z terenu województwa mazowieckiego składają powiadomienia w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, Al. Waszyngtona 146, 04 – 076 Warszawa. Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem
http://www.arr.gov.pl/data/00002/form_wycofanie_owocow_21082014.pdf

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst