Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie dwóch niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10. roku życia” w latach budżetowych 2020 – 2022

Komunikaty, Ogłoszenia