Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nabór wniosków w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Komunikaty

KOMUNIKAT

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.3 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają osoby, które nie brały dotychczas udziału w żadnej z form aktywizacji finansowanej z ww. projektu oraz są zarejestrowane, jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie.

Środki może pozyskać 85 osób w tym:
• 8 osób do 25 roku życia,
• 14 osób powyżej 50 roku życia,
• 1 osoba niepełnosprawna
• 62 osoby nienależące do żadnej z ww. grup

jednocześnie wśród osób z ww. grup 14 musi przynależeć do grupy osób z wykształceniem poniżej ponadgimnazjalnego (brak wykształcenia, niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne).

Osoby bezrobotne ubiegające się o przyznanie dofinansowania muszą spełniać dodatkowo warunki zawarte w Regulaminie.

Wnioski będą przyjmowane w dniach 04.08 – 08.08.2014 r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, w sekretariacie urzędu pokój nr 128 w godz. 8.00-16.00

UWAGA: z dniem 30 czerwca 2014 r. zmianie uległo Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zmianie uległy również dokumenty obowiązujące w naborze.

Osoby bezrobotne zainteresowane ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązane są przed złożeniem wniosku odbyć wizytę u swojego doradcy klienta celem ustalenia profilu pomocy oraz opracowania indywidualnego planu działania (IPD). Następnie doradca klienta skieruje osobę bezrobotną do doradcy zawodowego w celu odbycia rozmowy doradczej i uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jej odbycie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst