Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Komunikaty

KOMUNIKAT

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadamia o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły (na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 1, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy Prawo wodne, w zw. z art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.).

Niniejsze zawiadomienie zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przy opracowywaniu harmonogramu i programu prac. Dzięki zaangażowaniu możliwie największej liczby uczestników konsultacji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyska istotne informacje przydatne przy sporządzaniu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Harmonogram prac
(plik .pdf do pobrania)

Mapka – Region wodny Środkowej Wisły
(plik .pdf do pobrania)

Obwieszczenie
(plik .pdf do pobrania)

Program prac
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst