Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie skierowane do właścicieli i władających nieruchomościami położonymi we wsi Pęcice w gminie Michałowice

Komunikaty, Ogłoszenia

Starosta Pruszkowski informuje, że zakończono terenowe prace modernizacyjne ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu Pęcice realizowane w ramach projektu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Pęcice w gminie Michałowice”.

Niniejszym Starosta Pruszkowski, informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego wykonanego w ramach wyżej wymienionych prac modernizacyjnych.

Wyłożenie odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, pokój nr 201 (II piętro) w terminie od  7-25 października 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do danych zawartych w tym projekcie.

Ponadto informuje, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst