Informacja na temat zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Komunikaty, Ogłoszenia

Starosta Pruszkowski zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są:

– organizacje pozarządowe,

– fundacje

– oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują wyżej wymienione podmioty w formie pisemnej do Starosty Pruszkowskiego w terminie do dnia 21 października 2019 r.

DRUKI DO POBRANIA:

kliknij tutaj