Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – konsultacje społeczne

Komunikaty

KOMUNIKAT

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje, że zakończony został pierwszy etap prac nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego. W efekcie tych prac powstał dokument pt. Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, który stanowi wstępny element identyfikacji obszarów wsparcia. Wraz z zatwierdzeniem tego dokumentu Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o poddaniu go procesowi konsultacji społecznych. Dokument dostępny jest na stronach internetowych: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.rpo.mazovia.pl.

Uwagi i wnioski do projektu Założeń do RPO WM na lata 2014-2020 można zgłaszać za pomocą załączonego Formularza na adres mailowy: konsultacje.rpo@mazovia.pl. Konsultacje będą prowadzone do 21 grudnia 2012 r. W późniejszym terminie konsultacjom społecznym zostanie poddany również projekt RPO WM 2014 – 2020.

Na podstawie materiałów przesłanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst