Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1. \”Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe\” Programu Operacyjnego KL

Komunikaty
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst