Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Harmonogram godzin pracy lodowiska przy ulicy Gomulińskiego od dnia 15 lutego br.

Komunikaty

KOMUNIKAT

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00 – zajęcia dla szkół, grupy zorganizowane
poniedziałek – piątek w godz. 16.00-20.00 – lodowisko ogólnodostępne
sobota – niedziela w godz. 14.00-20.00 – lodowisko ogólnodostępne

Serdecznie Zapraszamy!!!

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘTYMI PRACAMI BUDOWLANYMI W SĄSIEDZTWIE LODOWISKA /REMONT HALI SPORTOWEJ/, PROSIMY O NIE WCHODZENIE NA PLAC BUDOWY ORAZ ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

DZIĘKUJEMY!!

Wyciąg z regulaminu korzystania z lodowiska

1. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Administratora.

2. W przypadku organizowania imprez sportowych Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

3. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy lodowiska muszą opuścić taflę lodu.

4. Ilość osób korzystających z lodowiska każdorazowo reguluje pracownik do tego uprawniony.

5. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

6. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.

7. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
Dzieci muszą być wyposażone w kask.

8. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku.
O kierunku jazdy decydują służby porządkowe lodowiska.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst