Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konkurs ofert na realizację na obszarze Powiatu Pruszkowskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego

Komunikaty

KOMUNIKAT

Starosta Pruszkowski ogłasza konkurs ofert na realizację na obszarze Powiatu Pruszkowskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym będą umieszczane usunięte pojazdy do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. /.

Przy wyborze oferty w szczególności będzie brane pod uwagę:

1. Standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów;

2. Liczba i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług;

3. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia;

4. Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym;

5. Opinia Komendanta Powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją;

6. Standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring;

7. Liczba miejsc do parkowania pojazdów;

8. Proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów;

9. Warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi;

10. Miejsce położenia parkingu;

11. Proponowana cena usługi.

• Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2009 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Staszica 1.
• Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 11 grudnia 2009 r.
• Jednostka, której oferta zostanie wybrana zostanie wyznaczona przez Starostę do realizacji zadania opisanego w ofercie na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
• Wysokość opłat za realizację zadania opisanego w ofercie ustali Rada Powiatu Pruszkowskiego.
• Starosta zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty.
• Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać w Zespole Zarządzania Kryzysowego Starostwa tel. 22 758 70 19 i 604 937 384.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst