Ogłoszenie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikaty, Ogłoszenia

Ogłoszenie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

ogłoszenie – plik pdf do pobrania

 

0001