Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, działając na podstawie uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego nr XLV/386/2018 z dnia 29 maja 2018 r., ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Parzniewie, gm. Brwinów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 90/31 o pow. 2,0655 ha.

Komunikaty
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst