Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Pruszkowie, pomiędzy ulicami Stalową i Staszica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ew. 434 z obr. 19, miasto Pruszków, o powierzchni 0,4575 ha.

Komunikaty
Skip to content