Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Protokół z pierwszego spotkania konsultacyjnego projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Komunikaty

20 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

pobierz protokół

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst