Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, z naruszoną sprawnością psychofizyczną (głównie autyzm).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst