Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury, działające na zlecenie Warszawskiej Kolei Dojazdowej zawiadamia, że w związku z postępującą degradacją nawierzchni przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu linii nr 512 z ul. Wojska Polskiego DW 719 (w rejonie skrzyżowania z ul. Plantową) w Pruszkowie, konieczne jest jego awaryjne zamknięcie dla ruchu kołowego na czas wykonania robót polegających na naprawie nawierzchni przejazdu. […]

Uwaga

10.08.2017

W poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. Punkt Kancelaryjny (w Pruszkowie) Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim będzie nieczynny. W tym czasie składać wnioski, odbierać orzeczenia, legitymacje i karty parkingowe można w siedzibie Zespołu – Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11, II piętro, pokój nr 7.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, z naruszoną sprawnością psychofizyczną (głównie autyzm).

20 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne projektu Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. pobierz protokół

Uwaga

13.07.2017

XXXIV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 17 lipca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

UWAGA!

28.06.2017

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek 3 lipca KASA będzie czynna od godz. 8:30  

UWAGA!

14.06.2017

16 czerwca 2017 roku Punkt Kancelaryjny w Pruszkowie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim będzie nieczynny.