Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz ostatnimi zdarzeniami losowymi – pożarami budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie powiatu pruszkowskiego PINB informuje: Komunikat 12.02.23021 r.(1) Komunikat 12.02.23021 r.(2)

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty KONKURS na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn.„Mama, Tata i Ja”. Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi zajęcia edukacyjne dla przyszłych rodziców z terenu powiatu pruszkowskiego. Szczegóły: Konkurs Mama Tata i Ja

Zima 2021

07.12.2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Kraina OZA Zima 2021

Rusza konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwijanie sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”. Organizacje pozarządowe zajmujące się rozwijaniem sportu i kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami przystępując do Programu mogą uzyskać pomoc dotacyjną, której celem jest […]

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ogłoszenie nieodpłatna pomoc prawna  

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2020 : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.  Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, skierowane jest w tym przypadku także […]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom obciążonym stałą opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim członkom ich rodzin i stałym […]

Szanowni Państwo, zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań w tym zakresie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w […]

Na podstawie art. 65 l ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 r., poz. 110, 284, 568, 695, 1087) Starosta Pruszkowski niniejszym podaje do konsultacji społecznych sprawę planowanych prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi. Konsultacje będą odbywały się od 2 września do 9 września 2020 r. W […]

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski   OGŁOSZENIE_KONKURS_MŁODZIEŻOWY_DOM_KULTURY_W_PRUSZKOWIE

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst