Uwaga!

26.03.2018

Wystąpiły problemy techniczne w działaniu poczty elektronicznej urzędu, w związku z czym pracownicy nie mogą odbierać i wysyłać maili. Do momentu usunięcia awarii prosimy o kontakt telefoniczny. Przepraszamy za utrudnienia.

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną związaną z kolejnymi przypadkami ASF u dzików zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w zakresie bioasekuracji ferm trzody chlewnej.

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), Starosta Pruszkowski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Informujemy, że do końca marca kasa jest czynna w godzinach od 8:00 do 17:00 w poniedziałki i od 8:00 do 15:00 od wtorku do piątku, natomiast od kwietnia będzie czynna w godzinach od 8:00 do 17:30 w poniedziałki i od 8:00 do 15:30 od wtorku do piątku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje pracownika do kancelarii PINB przy ul. Staszica 4 w Pruszkowie. Zgłoszenia na e-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl lub osobiście w kancelarii do 15.03.2018r. pobierz ogłoszenie

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509 z dnia 2017.08.08)

W związku z organizowaną akcją dotyczącą obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy, że w dniach 19 – 25 lutego 2018 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach 9:00 – 15:00.

UWAGA! Od dnia 24 stycznia 2018 r. Marszałek prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Marszałek, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 21), prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany […]