Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę […]

Kim są organizatorzy programów stypendiów w Polsce? Jakie typy stypendiów – naukowe, artystyczne, socjalne, sportowe – są najpowszechniejsze? Skąd pochodzą środki na stypendia? W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na organizację programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w raporcie „Mapa stypendiów III” z kompleksowego badania o stypendiach przyznawanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. W przypadku inwestycji mających na […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.04.2021 r. do odwołania. Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)”. W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie w wieku 18–29 […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu […]

Informujemy o inauguracji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia można nadsyłać do 23 marca. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności kół w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz […]

Trwają prace legislacyjne nad zmianą przepisów dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Wprowadzone w kwietniu 2020 r. przepisy pozwalały m.in. na: – pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, – przywrócenie terminu w toku postępowania w […]

Konkurs NOWE FIO – to kontynuacja programu wspierania organizacji pozarządowych znanego od lat jako Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Budżet programu został obecnie zwiększony o 1/3 i od 2021 roku osiąga wysokość 80  mln zł rocznie. Celem  Programu NOWE FIO jest zwiększenie zaangażowania  obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę  samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora […]

Ruszył nabór w otwartym konkursie ofert w ramach  Wieloletniego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”. Głównym celem Programu jest wspieranie inicjatyw mobilizujących osoby starsze do pełnej aktywności w życiu społecznym. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2021–2025 i zakłada zaangażowanie na ten cel kwoty 200 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące […]

Oblodzenie

04.03.2021

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ostrzega przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -9°C od godz. 21:00 / 04.03.2021 r. do godz. 09:00 / 05.03.2021 r. na terenie powiatu pruszkowskiego. Podajemy numer telefonu w […]

Punkt Kancelaryjny Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie w środę 3 marca 2021 roku będzie nieczynny. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 724 07 09 lub mailowy pod adresem: biuro@pcprgrodzisk.pl Wnioski w sprawie wydania orzeczenia można wysyłać pocztą za potwierdzeniem na adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o […]

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst