Informujemy, że do końca marca kasa jest czynna w godzinach od 8:00 do 17:00 w poniedziałki i od 8:00 do 15:00 od wtorku do piątku, natomiast od kwietnia będzie czynna w godzinach od 8:00 do 17:30 w poniedziałki i od 8:00 do 15:30 od wtorku do piątku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje pracownika do kancelarii PINB przy ul. Staszica 4 w Pruszkowie. Zgłoszenia na e-mail: pinb@powiat.pruszkow.pl lub osobiście w kancelarii do 15.03.2018r. pobierz ogłoszenie

Z dniem 1 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.1509 z dnia 2017.08.08)

W związku z organizowaną akcją dotyczącą obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy, że w dniach 19 – 25 lutego 2018 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach 9:00 – 15:00.

UWAGA! Od dnia 24 stycznia 2018 r. Marszałek prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Marszałek, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 21), prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany […]

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), zgodnie z którą zagadnienia gospodarowania wodami realizuje nowo utworzony organ Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a nie jak dotychczas Starosta. Sprawy z naszego Powiatu rozpatrywane są przez: Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa […]

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.