Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w konkursie pn. „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku”. Program ma na celu wspieranie ciekawych pomysłów i inicjatyw organizacji pozarządowych zajmujących się rozwijaniem oraz upowszechnianiem sportu wśród osób niepełnosprawnych.    Szanse  na uzyskanie  dofinansowania  mają  w  tym  konkursie  przedsięwzięcia  realizowane   w okresie od 1 stycznia do 31 […]

Wojewoda Mazowiecki i Narodowy Instytutu Wolności organizują spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020 oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 FIO 2020 dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2019 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (plac Bankowy 3/5, sala konferencyjna 169) […]

Uchwała i ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 roku – pobierz plik UWAGA !!! Zmiana godzin obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Piastowie. Przewidywane godziny obsługi punktu: – w poniedziałki w godz. 16.00–20.00, – we wtorki w godz. 12.00–16.00, – w środy w godz. 16.00–20.00, – w czwartki w godz. 12.00–16.00, – w piątki […]

plik do pobrania

Starosta Pruszkowski informuje, że zakończono terenowe prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pęcice realizowane w ramach projektu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Pęcice w gminie Michałowice”. Niniejszym Starosta Pruszkowski, informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego wykonanego w […]

Starosta Pruszkowski zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są: – organizacje pozarządowe, – fundacje – oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują wyżej […]