W związku z organizowaną akcją dotyczącą obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem informujemy, że w dniach 19 – 25 lutego 2018 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w godzinach 9:00 – 15:00.

UWAGA! Od dnia 24 stycznia 2018 r. Marszałek prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Marszałek, zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 21), prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany […]

Informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), zgodnie z którą zagadnienia gospodarowania wodami realizuje nowo utworzony organ Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a nie jak dotychczas Starosta. Sprawy z naszego Powiatu rozpatrywane są przez: Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Nowa […]

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego.

Rozkład linii ZG/ZGE obejmujący zmianę trasy na terenie Milanówka. Zmiana ma charakter stały i obowiązuje od dnia 20 stycznia 2018 roku. pobierz rozkład.pdf pobierz rozkład.xlsx