Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informujemy, że wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym hodowcy powinni: – unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, – myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach domowych, – myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt […]

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu pruszkowskiego: Powiadomienia dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu docelowego BaP Powiadomienie dotyczące ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego PM10

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB ostrzega o możliwości wystąpienia: wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do75 km/h, z zachodu. ✔️ od godz. 15:00 / 22.04.2021 r. ✔️ do godz. 21:00 / 22.02.2021 r. na terenie powiatu pruszkowskiego. Komunikat

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Ideą konkursu organizowanego od 2000 roku jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, tworzenia nowych miejsc pracy, a także aktywizacji lokalnych społeczności. UWAGA! Karty […]

15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania Tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP […]

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.  Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę […]

Kim są organizatorzy programów stypendiów w Polsce? Jakie typy stypendiów – naukowe, artystyczne, socjalne, sportowe – są najpowszechniejsze? Skąd pochodzą środki na stypendia? W jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na organizację programów stypendialnych? Odpowiedzi na te i na inne pytania znajdują się w raporcie „Mapa stypendiów III” z kompleksowego badania o stypendiach przyznawanych przez samorządy, organizacje pozarządowe, […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. W przypadku inwestycji mających na […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy. Wnioski będą przyjmowane od dnia 06.04.2021 r. do odwołania. Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)”. W ramach ww. projektu wsparciem mogą zostać objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie w wieku 18–29 […]

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1  w ramach Regionalnego Programu […]

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst