Starosta Pruszkowski informuje, że zakończono terenowe prace modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Pęcice realizowane w ramach projektu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie wsi Pęcice w gminie Michałowice”. Niniejszym Starosta Pruszkowski, informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego wykonanego w […]

Starosta Pruszkowski zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych są: – organizacje pozarządowe, – fundacje – oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiatu i gmin) działające na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują wyżej […]

Uchwała Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” – plik do pobrania Projekt programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – plik do pobrania