Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Powiat Pruszkowski objęty został najniższą strefą ochronną (oznacza to, że do tej pory na terenie powiatu nie wykryto ognisk ASF).

Społeczność Komorowa od lat zabiegała o renowację Alei Marii Dąbrowskiej w sposób, który zachował by jej charakter. Niebawem tak się stanie. Dziś, Starosta Maksym Gołoś podpisał umowę z SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który wyłoni projekt aranżacji przestrzeni Alei.

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Coraz częściej zdarzają się sytuacje niekontrolowanej wycinki zieleni, nawet na tzw. obszarach chronionych. Warto dokładnie sprawdzić przepisy, zanim pochopnie podejmiemy decyzję o usunięciu jakiegoś drzewa.

Informujemy, że 9 września br. rozpoczął się proces konsultacji publicznych wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1499 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW.

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) nakłada w art. 120 ust. 1 na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek opracowania warunków korzystania z wód zlewni. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne są one ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw. Zlewnie, dla których opracowywane są warunki korzystania z wód wskazane są w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1633 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW. Są to niżej wymienione koła wędkarskie, uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Pod takim hasłem, tradycyjnie, w trzeci weekend września, tj. w dniach 14, 15 i 16, rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska” koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Godzina dla Ziemi

29.03.2012

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przyłącza się do ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”, podczas której 31 marca 2012 r., w sobotę o godzinie 20:30, zgasną światła zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych domach.

W dniach od 9 do 23 września 2011 r., na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Przynęty
z zawartością szczepionki koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym, będą zrzucane z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól, z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.