Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1633 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW. Są to niżej wymienione koła wędkarskie, uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Pod takim hasłem, tradycyjnie, w trzeci weekend września, tj. w dniach 14, 15 i 16, rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska” koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Godzina dla Ziemi

29.03.2012

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przyłącza się do ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”, podczas której 31 marca 2012 r., w sobotę o godzinie 20:30, zgasną światła zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych domach.

W dniach od 9 do 23 września 2011 r., na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Przynęty
z zawartością szczepionki koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym, będą zrzucane z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól, z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza szkoły, gminy, organizacje społeczne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz pozostałe instytucje do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku akcja organizowana jest w dniach 16, 17 i 18 września, a hasłem przewodnim „Lasy to życie – chrońmy je”.

Po wakacjach, tradycyjnie w trzeci weekend września, Starosta Pruszkowski zaprasza szkoły, gminy, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa oraz pozostałe zainteresowane instytucje oraz osoby prywatne do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku akcja jest organizowana w dniach 17, 18 i 19 września, a hasłem przewodnim jest „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. Mamy nadzieję, że idea jej przyświecająca spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odwołuje tryb specjalny wydawania zezwoleń na podstawie art. 56 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. Nr 151 poz.1220 ze zm.) na odstrzał bobrów europejskich uszkadzających wały przeciwpowodziowe.

Starosta Pruszkowski informuje, że osoby fizyczne z terenu Powiatu Pruszkowskiego mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.